PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
Zoom
MODEL 501
โต๊ะสแตนเลส
ขนาด 80 x 110 x 75 C.M. ( ก x ย x ส )
ชนิดทำด้วยแสตนเลส เกรด 304
ด้านใต้โต๊ะ มีโครงกระดูก ตลอดแนว

stainless steel table
MODEL 501 SB
โต๊ะสแตนเลสเคลียเศษอาหาร
ขนาด 70 x 100 x 75 C.M. ( ก x ย x ส )
ชนิดทำด้วยสแตน เกรด 304
ช่องเคียรเศษอาหาร บน 17 C.M. ล่าง 8 C.M.

MODEL 501 M
โต๊ะสแตนเลสแบบมีลิ้นชัก
ขนาด 75 x 160 x 75 C.M. ( ก x ย x ส)

ชนิดทำด้วยสแตนลส เกรด 304
ด้านใต้โต๊ะมีโครงกระดูกตลอดแนว

MODEL 502 M
โต๊ะสแตนเลสแบบมีลิ้นชัก
ขนาด 75 x 150 x 75 C.M. ( ก x ย x ส)

ชนิดทำด้วยสแตนลส เกรด 304
ด้านใต้โต๊ะมีโครงกระดูก

MODEL 502
โต๊ะสแตนเลส แบบ 2 ชั้น
ขนาด 70 x 130 x 86 C.M.( ก x ย x ส )
ชนิดทำด้วยแสตนเลส เกรด 304
ใต้โต๊ะ มีโครงกระดูก ตลอดแนว

Zoom MODEL 502 A
โต๊ะแสตนเลส แบบ 2 ชั้น มีขอบกันตก
ขนาด 70 x 120 x 95 C.M.
ชนิดทำด้วยแสตนเลสเกรด 304
โครงสร้างแข็งแรง


MODEL 502 AB
โต๊ะแสตนเลส แบบ 2 ชั้น มีขอบกันตก
ขนาด 70 x 120 x 95 C.M.
มีประตูบานเลื่อน

ขาปรับระดับได้


Zoom MODEL 502 B
โต๊ะเข้ามุม แบบ 2 ชั้น
ขนาด 70 x 70 x 85 C.M.
ชนิดทำด้วยสแตนเลส
ใช้รวมกับ รุ่น 502 A

Zoom MODEL 502 MM
โต๊ะสแตนเลส
ขนาด 75 x 180 x 75 C.M. กันตก 15 cm.
ชนิดทำด้วยสแตนเลส

Zoom MODEL 502 ML
โต๊ะสแตนเลส
ด้านซ้ายถึงมุมแหลมขนาด 90 cm.
ด้านขวาถึงมุนแหลมขนาด 110 cm.
สูง 75 cm. กันตก 15 cm.

ชนิดทำด้วยสแตนเลส

Zoom MODEL 503
โต๊ะแสตนเลส แบบ 3 ชั้น
ขนาด 55 x 130 x 86 C.M.
ชนิดทำด้วยแสตนเลสเกรด 304
ใต้โต๊ะมีโครงกระดูกตลอดแนว

Zoom
MODEL 504
ชั้นวางของแสตนเลส แบบ 4 ชั้น
ขนาด 54 x 130 x 170 C.M.
ชนิดทำด้วยแสตนเลสเกรด 304


1I'2-*A@%*
MODEL 504 A
ชั้นวางของชนิดทำด้วยแสตนเลส แบบ 4 ชั้น
ขนาด 55 x 160 x 160 C.M.
ชนิดทำด้วยแสตนเลส เกรด 304

1I'2-*A@%*
MODEL 554
เตาปิ้งชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 50 x 90 x 70 C.M.
ชนิดทำด้วยแสตนเลส เกรด 304

1I'2-*A@%*
MODEL 555
โต๊ะวางของชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 70 x 120 x 85 C.M.
ชนิดทำด้วยแสตนเลส เกรด 304

1I'2-*A@%*
MODEL 556
ชั้นวางของชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 100 x 200 x 85 C.M.
ชนิดทำด้วยแสตนเลส เกรด 304

1I'2-*A@%*
MODEL 557
โต๊ะวางของชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 70 x 150 x 85 C.M.
ชนิดทำด้วยแสตนเลส เกรด 304

1I'2-*A@%*
MODEL 558
โต๊ะวางของชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 70 x 150 x 85 C.M.
ชนิดทำด้วยแสตนเลส เกรด 304

1I'2-*A@%*
MODEL 559
โต๊ะวางของชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 70 x 90 x 85 C.M.
ชนิดทำด้วยแสตนเลส เกรด 304

1I'2-*A@%*
MODEL 560
โต๊ะวางของชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 75 x 200 x 85 C.M.
ชนิดทำด้วยแสตนเลส เกรด 304

1I'2-*A@%*
MODEL 561
โต๊ะวางของชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 65 x 150 x 170 C.M.
ชนิดทำด้วยแสตนเลส เกรด 304

1I'2-*A@%*

MODEL 562
ตู้เก็บของชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 50 x 150 x 170 C.M.
ชนิดทำด้วยแสตนเลส เกรด 304


1I'2-*A@%*

MODEL 563
ตู้เก็บของชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 60 x 150 x 170 C.M.
ชนิดทำด้วยแสตนเลส เกรด 304


1I'2-*A@%*

MODEL 564
โต๊ะเก็บของชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 75 x 120 x 85 C.M.
ชนิดทำด้วยแสตนเลส เกรด 304
PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

โรงงานผู้ผลิต จำหน่าย
โต๊ะสแตนเลส, โต๊ะแสตนเลส, โต๊ะอาหารสแตนเลส, โต๊ะอาหารแสตนเลส ,
โต๊ะวางอาหารสแตนเลส, โต๊ะวางอาหารแสตนเลส , โต๊วางของสแตนเลส,
ชั้นวางของ , ชั้นวางของสแตนเลส, ชั้นวางของสแตนเลส, ชั้นวางของแสตนเลส,
โต๊ะวางของสแตนเลส, โต๊ะวางของแสตนเลส,
MANUFACTURING RETAIL AND WHOLESALE
OFFICETHAI ONLINE CO.,LTD.

โรงงานผู้ผลิต จำหน่าย
โต๊ะสแตนเลส, โต๊ะแสตนเลส, โต๊ะอาหารสแตนเลส , โต๊ะอาหารแสตนเลส ,
ชั้นวางของสแตนเลส, ชั้นวางของแสตนเลส, ชั้นวางของสแตนเลส
โต๊ะเตรียมอาหารสแตนเลส , โต๊ะเตรียมอาหารแสตนเลส,
Shop/Sale Table Stainless Steel, Stainless Steel Tabel ,
Shelf Stainless Steel , Stainless Steel Shelf,