รถเข็น , รถเข็นแม่บ้าน , รถเข็นผ้า , รถเข็นโรงแรม , รถเข็นแม่บ้าน
 
LOGO PRODUCTS
 
PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ระวังของปลอมของแท้ต้อง connex เท่านั้น MODEL 420A
รถเข็นกระเป๋า
ชนิดทำด้วยแสตนเลสสีทอง
ขนาด 66 X 105 X 186 เซนติเมตร
พื้นปูพรมสีแดงสวยงาม
ล้อยางอย่างดี ขนาด 8 นิ้ว 

ระวังของปลอมของแท้ต้อง connex เท่านั้น MODEL 420B
รถเข็นกระเป๋า
ชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 66 X 105 X 186 เซนติเมตร
พื้นปูพรมสีแดงสวยงาม
ล้อยางอย่างดี ขนาด 8 นิ้ว 

ระวังของปลอมของแท้ต้อง connex เท่านั้น MODEL 419
รถเข็นกระเป๋า
ชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 66 X 105 X 180 เซนติเมตร
พื้นปูพรมสีแดงสวยงาม
ล้อยางอย่างดี ขนาด 8 นิ้ว 

ระวังของปลอมของแท้ต้อง connex เท่านั้น MODEL 417
รถเข็นกระเป๋า
ชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 66 X 105 X 178 เซนติเมตร
พื้นปูพรมสีแดงสวยงาม
ล้อยางอย่างดี ขนาด 8 นิ้ว 

ระวังของปลอมของแท้ต้อง connex เท่านั้น MODEL 418
รถเข็นกระเป๋า
ชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 66 X 105 X 198 เซนติเมตร
พื้นปูพรมสีแดงสวยงาม
ล้อยางอย่างดี ขนาด 8 นิ้ว 

ระวังของปลอมของแท้ต้อง connex เท่านั้น MODEL 416
รถเข็นกระเป๋า
ชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 66 X 105 X 90 เซนติเมตร
พื้นปูพรมสีแดงสวยงาม
ล้อยางอย่างดี ขนาด 8 นิ้ว 

ระวังของปลอมของแท้ต้อง connex เท่านั้น MODEL 421
รถเข็นกระเป๋า
ชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 66 X 100 X 190 C.M.
พื้นปูพรมสวยงาม (มีพรม 3 สี แดง น้ำเงิน สีเทา)
ล้อยางสีเทาอย่างดี ขนาด 5 นิ้ว 

ของแท้ต้องเป็นงานเชื่อมทั้งคัน MODEL 422
รถเข็นกระเป๋า
ชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 66 X 100 X 90 C.M.
พื้นปูพรมสวยงาม (มีพรม 3 สี แดง น้ำเงิน สีเทา)
ล้อยางสีเทาอย่างดี ขนาด 5 นิ้ว 

รอยต่อทุกจุด เป็นงานเชื่อม (ไม่ใช้ระบบน็อคดาส์ว MODEL 423
รถเข็นกระเป๋า
ชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 66 X 100 X 185 C.M.
พื้นปูพรมสวยงาม (มีพรม 3 สี แดง น้ำเงินเทา)
ล้อยางสีเทาอย่างดี ขนาด 5 นิ้ว 

งานทุกชิ้นเป็นสเตนเลส เกรด 304 ทุกคัน MODEL 428
รถเข็นกระเป๋า
ชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 66 X 100 X 185 C.M.
พื้นปูพรมสวยงาม (มีพรม 3 สี แดง น้ำเงิน สีเทา)
ล้อยางสีเทาอย่างดี ขนาด 5 นิ้ว 

กรุณาระวังปัญหาลิขสิทธิ์
MODEL 414
รถเข็นแม่บ้าน
ขนาด 46X 142 X 114 เซนติเมตร
โครงสร้างแข็งแรง
ล้อยางอย่างดี ขนาด 5 นิ้ว 

กรุณาระวังปัญหาลิขสิทธิ์
MODEL 410
รถเข็นแม่บ้าน
ชนิดทำด้วยเหล็กพ่นสี
ขนาด 50X 120 X 115 C.M.
โครงสร้างแข็งแรง
ล้อยางอย่างดี ขนาด 5 นิ้ว 

กรุณาระวังปัญหาลิขสิทธิ์
MODEL 412
รถเข็นแม่บ้าน
ชนิดทำด้วยเหล็กพ่นสี
ขนาด 46X 140 X 111 เซนติเมตร
โครงสร้างแข็งแรง
ล้อยางอย่างดี ขนาด 5 นิ้ว 

กรุณาระวังปัญหาลิขสิทธิ์
MODEL 411
รถเข็นแม่บ้าน
ชนิดทำด้วยเหล็กพ่นสี
ขนาด 46X 93 X 110 C.M.
โครงสร้างแข็งแรง
ล้อยางสีเทาอย่างดี ขนาด 5 นิ้ว 

กรุณาระวังปัญหาลิขสิทธิ์
MODEL 425
รถเข็นแม่บ้าน
ชนิดทำด้วยสแตนเลส
ขนาด 47X 110 X 110 C.M.
โครงสร้างแข็งแรง
ล้อยางสีเทาอย่างดี ขนาด 5 นิ้ว 

กรุณาระวังปัญหาลิขสิทธิ์ MODEL 426
รถเข็นแม่บ้าน
ทำความสะอาดชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 47 X 100 X 110 C.M.
โครงสร้างแข็งแรง
ล้อยางสีเทาอย่างดี ขนาด 5 นิ้ว

ระวังปัญหาลิขสิทธิ์  ขอแบบการผลิตได้ที่ 081 831 6254
MODEL 441
รถเข็นแม่บ้าน
ทำความสะอาดชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 47 X 114 X 105 C.M.
โครงสร้างแข็งแรง
ล้อยางสีเทาอย่างดี ขนาด 5 นิ้ว

ของแท้ต้อง CONNEX
MODEL 442
รถเข็นแม่บ้าน
ทำความสะอาด
ขนาด 47 x 129 x 105 C.M.
โครงสร้างแข็งแรง 3 ชั้น มีถุง 1 ถุง
ล้อยางสีเทา 5 นิ้ว

MODEL 443
รถเข็นแม่บ้าน
ทำความสะอาด
ขนาด 47 x 129 x 105 C.M.
โครงสร้างแข็งแรง มี 4 ชั้น ถุง 1 ถุง
ล้อยางสีเทา ขนาด 5 นิ้ว

MODEL 444
รถเข็นแม่บ้าน
ทำความสะอาด
ขนาด 47 x 129 X 105 C.M.
โครงสร้างแข็งแรง มี 4 ชั้น ถุง 2 ถุง
ขนาดล้อ 5 นิ้ว

MODEL 445
รถเข็นแม่บ้าน
ทำความสะอาด
ขนาด 48 x 136 X 82 C.M.
ขนาดล้อ 8 นิ้ว

ขอรูปแบบ การผลิตไดที่ 081 831 6254
MODEL 427
รถเข็นเตรียมอาหาร
ขนาด 47 x 100 x 110 C.M.
โครงสร้างเป็นแสตนเลส เกรด 304
ขนาดล้อ 5 นิ้ว

สวยงามในรูปแบบของ CONNEX
MODEL 429
รถเข็นกระเป๋า
ชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 45 X 60 X 140 ซ.ม.
พื้นปูพรมสวยงาม (มีพรม 3 สี แดง น้ำเงิน สีเทา)
ล้อยางอย่างดี ขนาด 8 นิ้ว

รถเข็นกระเป๋า รุ่น 430
MODEL 430
รถเข็นงานชักรีด
ชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 50 x115 x180 C.M.
ขนาดล้อ 5 นิ้ว (แกนเกลียว)

MODEL 430 A
รถเข็นงานซักรีด
ขนาด 165 x 58 x 180 C.M.
โครงสร้างแข็งแรง
สแตนเลส เกรด 304 อย่างดี
ล้อ 4 นิ้ว

กรุณาระวังปัญหาลิขสิทธิ์
MODEL 431
รถเข็นผ้าและวัสดุทั่วไป
ชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 60 X 90 X 96 ซ.ม.
พื้นเป็นแสตนเลส  ด้านข้างเป็นตะแกรงทั้ง 4ด้าน
ล้อยางสีเทาอย่างดี ขนาด 5 นิ้ว

กรุณาระวังปัญหาลิขสิทธิ์ MODEL 432
รถเข็นผ้า และวัสดุทั่วไป
ชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 60 X 90 X 96 ซ.ม.
พื้นเป็นแสตนเลส
ล้อยางสีเทาอย่างดี ขนาด 5 นิ้ว

MODEL 432 A1
รถเข็นผ้า
ชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 45 X 65 X 85 เซนติเมตร
ถุงผ้าแบบถอดซักได้
ล้อยางสีเทาอย่างดี ขนาด 5 นิ้ว

MODEL 432 A2
รถเข็นผ้า
ชนิดทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 45 X 80 X 90 ซ.ม
ถุงผ้าแบบถอดซักได้
ล้อยางสีเทาอย่างดี ขนาด 5 นิ้วPAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
สินค้าทุกรายการมีบริการส่ง

เครื่องมือหนักบางส่วน
ของโรงงานที่ใชั
สำหรับประกอบงาน

รถเข็น , รถเข็นแม่บ้าน , รถเข็นสำนักงาน , รถเข็นโรงแรม , อุปกรณ์โรงแรม , รถเข็นผ้า , รถเข็นกระเป๋า , รถเข็นแม่บ้าน , รถเข็นแสตนเลส
Trolley Hotel , Cart Luandry , Cart Hotel , Luandry , Hand Truck Hotel , Cart Stainless Steel ,   
 
: คลิกเพิ่มเพื่อน :


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerโรงงานผู้ผลิต จำหน่าย , รถเข็น , รถเข็นโรงแรม , รถเข็นแม่บ้าน , รถเข็นผ้า ,
รถเข็นกระเป๋า , รถเข็นแม่บ้าน ,
รถเข็นแม่บ้าน , รถเข็นผ้า , รถเข็นเก็บผ้า , รถเข็นแสตนเลส , รถเข็นสองล้อ , รถเข็นสามล้อ
MANUFACTURING RETAIL AND WHOLESALE
03/08/2017

Shop/Trolley , Cart , Cart Stainless Steel , Hotel Cart , Luandry Cart ,Hand Truck ,
House keeping Cart , Hand Truck Housewite , Stainless Steel Cart , Trolley Stainless Steel,
รถเข็น , รถเข็นโรงแรม , รถเข็นแม่บ้าน , รถเข็นผ้า , รถเข็นกระเป๋า ,
รถเข็นแม่บ้าน , รถเข็นแสตนเลส , รถเข็นแสตนเลส , รถเข็นแม่บ้าน , รถเข็นผ้า. รถเข็นของ,
connex, connex brand, connex brand name,ภาพและบทความบน Web Sites นี้ไม่อนุญาตนำไปเผยแพร่เพื่อการค้า ก่อนได้รับอนุญาต ยกเว้นเพื่อการศึกษา