โต๊ะแสตนเลสสำหรับทิ้งขยะ

ชนิดทำด้วยแสตนเลสเกรด 304
ขนาด 70 x 100 x 75 C.M.
กันตก 15 C.M. พับขึ้นอย่างแข็งแรง
มีช่องทิ้งเศษขยะ
บนกว้าง 17 C.M. ล่างกว้าง 8 C.M.
โครงขาเป็นสแตนเลส โตขนาด 1.5 นิ้ว
ขาติดตัวปรับระดับ ทั้ง 4 ขา
แข็งแรง ทน รับงานหนัก