PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
714 F6

Model 714 F6

ตู้เวชภัณฑ์แบบ 6 ชั้น
ขนาด 45 x 75 x 160 เซนติเมตร
ล้อขนาด 4 นิ้ว 2 ล้อหน้าล็อคได้โดยใช้เท้าเหยียบ

711 F3

Model 711 F3

ตู้อเนกประสงค์
ขนาด 45 x 55 x 110 เซนติเมตร
มีลิ้นชัก 3 ชั้น
ขาตู้ติดตัวปรับระดับ

Model 311 AG

 Model 311 AG

รถเข็นอเนกประสงค์
ขนาด 45 x 55 x 90 เซนติเมตร
แบบ 2 ชั้น ชั้นบนมีลิ้นชักพร้อมแนวกันตก

Model 311 A1

Model 311 A1

รถเข็นอเนกประสงค์
ขนาด 45 x 55 x 120 เซนติเมตร
วางของได้ 4 ชั้น มีช่องเก็บของ 1 ช่อง
ล้อขนาด 4 นิ้ว

Model 311 A2

Model 311 A2

รถเข็นอเนกประสงค์
ขนาด 45 x 55 x 120 เซนติเมตร
วางของได้ 3 ชั้น มีช่องเก็บของ 2 ช่อง
ล้อขนาด 4 นิ้ว

Model 311 A3

Model 311 A3

รถเข็นอเนกประสงค์
ขนาด 45 x 55 x 120 เซนติเมตร
วางของได้ 2 ชั้น มีช่องเก็บของ 3 ช่อง
ล้อขนาด 4 นิ้ว


Model 318

Model 318

รถเข็นถาดเสิร์ฟอาหาร
ขนาด 50 x 130 x 125 เซนติเมตร
เปิดประตูได้ 1 ด้าน 2 บาน แบบสวิง
ล้อขนาด 6 นิ้ว

Model 731

Model 731

อ่างอาบน้ำหมา
ขนาด 70 x 110 x 85 เซนติเมตร
ขนาดอ่าง 50x 100 x 50 เซนติเมตร
ด้างล่างมีชั้นวางของแบบทึบ

Model 501 M

Model 501 M

โต๊ะสแตนเลสแบบมีลิ้นชัก
ขนาด 75 x 160 x 75 เซนติเมตร
ด้านใต้โต๊ะมีโครงกระดูตลอดแนว

Model 502 M

Model 502 M

โต๊ะสแตนเลสแบบมีลิ้นชัก
ขนาด 75 x 150 x 75 เซนติเมตร
ด้านใต้โต๊ะมีโครงกระดูกตลอดแนว

Model 302 A, 303 A

รถเข็นแบบ 2 ชั้นและ 3 ชั้น
ขนาด 40 x 58 x 93 เซนติเมตร
มีแขนจับ 1 ด้าน
ล้อขนาด 3 นิ้ว

302A,303A

Model 302 AG, 303 AG

ชนิดทำด้วยสแตนเลส
แบบ 3 ชั้น
ยกขอบด้านข้างสูง 5 C.M.
ล้ออิสระ 4 ล้อ
แข็งแรง ทนสวยงาม

Model 303 AG4

Model 303 AG4

รถเข็นแบบ 4 ชั้น
ขนาด 40 x 60 x 130 เซนติเมตร
ล้อขนาด 4 นิ้ว หมุนอิสระ 4 ล้อ

Model 303 B5

Model 303 AB5

รถเข็นอเนกประสงค์แบบ 5 ชั้น
ขนาด 40 x 110 x 150 เซนติเมตร
ล้อขนาด 4 นิ้ว หมุนอิสระ 4 ล้อ

Model 431

รถเข็นอเนกประสงค์
ขนาด 60 x 90 x 96 เซนติเมตร
พื้นเป็นสแตนเลส ด้านข้างเป็นตะแกรงทั้ง 4 ด้าน
ล้อขนาด 5 นิ้ว

 Model 434

รถเข็นอเนกประสงค์
ขนาด 97 x 77 x 90 เซนติเมตร
ล้อขนาด 5 นิ้ว
รับน้ำหนักได้ 300 กิโลกรัม

Model 301

รถเข็นเก็บเศษวัสดุ
โครงเป็นสแตนเลส
พร้อมถังบรรจุขนาก 26 แกลลอน
มีล้อเคลื่อนย้ายสะดวก

Model 312

รถเข็นอเนกประสงค์
ขนาด 45 x 65 x 86 เซนติเมตร
มีกุญแจล็อคได้
ล้อขนาด 4 นิ้ว

Model 304

รถเข็นของทั่วไป
ขนาด 60 x 90 x 86 เซนติเมตร
โครงสร้างแข็งแรง
ล้อขนาด 5 นิ้ว

Model 308

รถเข็นของทั่วไป
ขนาด 60 x 90 x 86 เซนติเมตร
โครงสร้างแข็งแรง
ล้อขนาด 5 นิ้ว

PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11