โต๊ะแสตนเลส

ชนิดทำด้วยแสตนเลสเกรด 304
ขนาด 80 x 110 x 75 C.M.
มีโครงกระดูกตลอดแนว
ขนาดขา 38 ม.ม.
แข็งแรง ทน รับงานหนัก