บริษัท ออฟฟิศไทย ออนไลน์ จำกัด
บริษัท คอนเน็กซ์ ดีไซน์ จำกัด
เลขที่ 1958 ซอยเทพารักษ์ 18 ( ก.ม. 1 ) 
ถนนเทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
Tel. 081 831 6254

เพิ่มเพื่อนไลน์

Facebook

E-mail

Youtube

ผลิตและจำหน่าย (Wholesale)
เครื่องล้างแนวเชื่อมสแตนเลส, เครื่องล้างแนวเชื่อม, เครื่องลบแนวเชื่อมสแตนเลส, เครื่องลบแนวเชื่อม,
เครื่องทำความสะอาดแนวเชื่อมสแตนเลส, น้ำยาล้างแนวเชื่อมสแตนเลส, น้ำยาลบแนวเชื่อมสแตนเลส,
แปรงล้างแนวเชื่อมสแตนเลส,แปรงลบแนวเชื่อมสแตนเลส,ยางกันชน,ทังสเตน