PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11MODEL 315 AC2
รถเข็นเสิร์ฟน้ำแบบ 2 ชั้น (มีช่องใส่น้ำแข็ง)
ขนาด 48 x 75 x 8 เซนติเมตร (ไม่รวมแขนจับ)
มีฝาปิด-เปิด
ล้อ 5 นิ้ว

MODEL 315 AC3
รถเข็นเสิร์ฟน้ำแบบ 3 ชั้น (มีช่องใส่น้ำแข็ง)
ขนาด 48 x 75 x 8 เซนติเมตร (ไม่รวมแขนจับ)
มีฝาปิด-เปิด
ล้อ 5 นิ้ว

ขยาย
MODEL 316
รถเข็นสแตนเลส
ขนาด 45 x 60 x 150 C.M.
มี 12 ชั้น สำหรับวางถาดขนมปัง
ขนาดล้อ 2 นิ้ว

MODEL 302AG 303AG
รถเข็นสแตนเลส
ขนาด 40 x 58 x 93 C.M.
มีแบบ 2 ชั้นและ 3 ชั้นให้เลือก

ขนาดล้อ 3 นิ้ว

MODEL 311 A1
รถเข็นเอนกประสงค์
ขนาด 45 x 55 x 120 C.M.
วางของได้ 4 ชั้น มีลิ้นชักเก็บของ 1 ชั้น

MODEL 301
รถเข็นเก็บเศษวัสดุ
โครงสร้างเป็นสแตนเลส
ถังพลาสติก ขนาด 26 แกลลอน
มีล้อเคลื่อนย้ายสะดวก


PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

สินค้าทุกรายการมีบริการส่ง