บันได , บันไดเหล็ก , บันไดสแตนเลส , บันได, 003 02 755 6141 บันได
 
 
 
 
 
 
 
LOGO PRODUCTS
PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MODEL 210
รถเข็นบันได , บันได

ชนิดทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่น (Powder Coating)
อบด้วยอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส
โครงสร้างเข็งแรง
ล้อ 6 นิ้ว

กรุณาระวังปัญหาลิขสิทธิ์
MODEL 211
รถเข็นบันได , บันได

ชนิดทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่น (Powder Coating)
โครงสร้างเข็งแรง
ล้อ 6 นิ้ว

กรุณาระวังปัญหาลิขสิทธิ์
MODEL 212
รถเข็นบันได , บันได

ชนิดทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่น (Powder Coating)
โครงสร้างแข็งแรง
ล้อ 4 นิ้ว


MODEL 212 AS
รถเข็นบันได

ชนิดทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่น (Powder Coating)
ราวจับ และกันตกเป็นแสตนเลส

กรุณาระวังปัญหาลิขสิทธิ์
MODEL 214
รถเข็นบันได

ชนิดทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่น (Powder Coating)
โครงสร้างแข็งแรงรูปทรงสวยงาม
ล้อ 4 นิ้ว


กรุณาระวังปัญหาลิขสิทธิ์
MODEL 215
รถเข็นบันได

ชนิดทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่น (Powder Coating)
ขนาด ล้อ 6 นิ้ว

กรุณาระวังปัญหาลิขสิทธิ์
MODEL 216
รถเข็นบันได

ชนิดทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่น (Powder Coating)
โครงสร้างแข็งแรงมีเนื้อที่เหลือให้เดินด้านบนมากขึ้น
ขนาดล้อ 6 นิ้ว

กรุณาระวังปัญหาลิขสิทธิ์
MODEL 216 S
รถเข็นบันได

ชนิดทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่น (Powder Coating)
โครงสร้างแข็งแรงมีเนื้อที่เหลือให้เดินด้านบนมากขึ้น
ขนาดล้อ 6 นิ้ว

กรุณาระวังปัญหาลิขสิทธิ์
MODEL 217

รถเข็นบันได

ชนิดทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่น (Powder Coating)
โครงสร้างแข็งแรงมาก
ล้อ 6 นิ้ว


กรุณาระวังปัญหาลิขสิทธิ์
MODEL 218
รถเข็นบันได

ขนิดทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่น (Powder Coating)
โครงสร้างแข็งแรง
ล้อ 6 นิ้ว

MODEL 203
รถเข็นบันได
แบบ 3 ขั้น
ชนิดทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่น (Powder Coating)
ขนาดความสูง 70 cm.
ขนาดล้อ 4 นิ้ว

MODEL 102
รถเข็นเครื่องมือ
ชนิดทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่น (Powder Coating)
แบบ 2 ชั้น
ล้อ 4 นิ้ว
รับน้ำหนักได้ 250 ก.ก.

MODEL 103
รถเข็นเครื่องมือ
ชนิดทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่น (Powder Coating)
แบบ 3 ชั้น
ล้อ 4 นิ้ว
รับน้ำหนักได้ 250 ก.ก.

PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


สินค้าทุกรายการมีบริการส่ง

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerเครื่องมือหนักบางส่วน
ที่ใช้ในโรงงาน

โรงงานผู้ผลิต จำหน่าย
รถเข็น , รถเข็นบันได , บันไดโรงงาน , บันไดเหล็ก ,
บันไดสแแตนเลส , รถเข็นเครื่องมือ , รถเข็นเครื่องมือช่าง

MANUFACTURING RETAIL AND WHOLESALE
: คลิกเพิ่มเพื่อน :
16/05/2017

 

ภาพและข้อความบน Web Site นี้ไม่อนุญาตินำไปเผยแพร่เพื่อการค้า ก่อนได้รับอนุญาติ ยกเว้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น