ขาแขวนคอย์ลร้อนแอร์
ทำด้วยเหล็กหนา 2 mm.
มีทั้งหมด 3 ขนาด
- ขนาด 45 cm.
- ขนาด 50 cm.
- ขนาด 60 cm.
พ่นด้วยสีอบอุตสาหกรรม Powder coat

ขาแขวนคอย์ลร้อนแอร์
1 ชุด ประกอบไปด้วย
ฉากยึดกำแพง        2 ชิ้น
ขาแขวนคอล์ยร้อน  2 ชิ้น
น๊อตยึด                4 ชุด

 


     
     
 
     

DWG ขาแขวนคอย์ลร้อนแอร์ ขนาด 45 cm.     

DWG ขาแขวนคอย์ลร้อนแอร์ ขนาด 50 cm.     

DWG ขาแขวนคอย์ลร้อนแอร์ ขนาด 60 cm.     
 
ติดต่อฝ่ายขาย
081 831 6254
02 755 6141-2

 

ติดตามผลงานได้ที่
https://www.facebook.com/ConnexStainless/

 
หรือ คลิกดูแผนที่ใน Maps.Google.co.th
คลิกดูหน้าตาโรงงานเพื่อความสะดวกในการเดินทางมา
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถเข็น
MANUFACTURING RETAIL and WHOLESALE