Model 714 F6

ตู้เวชภัณฑ์แบบ 6 ชั้น
ทำด้วยสแตนเลสเกรด 304
ขนาด 45 x 75 x 160 เซนติเมตร
ประตูติดกระจก 2 บาน
เปิด - ปิด ได้แบบสวิง
ตู้ทำด้วยสแตนเลสหนา 1.0 มิลลิเมตร
ทำผิวแฮร์ไลน์ (HL)
ติดล้อขนาด 4 นิ้ว
2 ล้อหน้าล็อคได้โดยใช้เท้าเหยียบ
BACK
Model 711 F3 Model 731 Model 311 AG