Model 303 AB5 Model 303 AB5
รถเข็นอเนกประสงค์แบบ 5 ชั้น

ขนาด 40 x 110 x 150 เซนติเมตร
โครงทำด้วยสแตนเลสท่อกลมขนาด 1 นิ้ว
(25 มิลลิเมตร)
ชั้นแต่ละชั้นทำด้วยแผ่นสแตนเลสพับขึ้นรูป
ทำผิวแฮร์ไลน์ (HL)
ติดล้อขนาด 4 นิ้ว แกนเกลียว
หมุนอิสระทั้ง 4 ล้อ
BACK
Model 303 AG4 Model 741 Model 431