iรถเข็นของ , รถเข็นของในสำนักงาน , รถเข็นเอกสาร


Model 801
ขนาด 61 x 91 x 86 C.M.

พื้นปูด้วยยางกันลื่นสีน้ำเงิน
ด้านข้างติดยางกันกระแทกรอบทั้งคัน
ล้อขนาด 5 นิ้ว
รับน้ำหนักได้
300 ก.ก.
มือจับเข็นพับเก็บได้
  

 

 
MODEL : 801 S

ขนาด 48 x 74 x 83 C.M.
พื้นปูด้วยยางกันลื่นสีน้ำเงิน

ด้านข้างติดยางกันกระแทกรอบทั้งคัน
ล้อขนาด 4 นิ้ว รับน้ำหนักไ
ด้ 200 ก.ก.
มือจับเ ข็นพับเก็บได้
  

MODEL : 801XL
ขนาด 124 x 79 x 82.5 C.M.รถเข็นของ
พื้นปูด้วยยางกันลื่นสีน้ำเงิน
ด้านข้างติดยางกันกระแทก รอบคัน
ล้อขนาด 6 นิ้ว

มือจับเข็นพับเก็บไม่ได้
ใช้สำหรับสำหรับเข็นของหนัก 500 ก.ก.

แข็งแรงทนทาน รับงานหนักได้ดี

 
_
 
รถเข็น , รถเข็นของทั่วไปรถเข็นสำนักงาน , รถเข็นของสำนักงาน , รถเข็นของในสำนักงาน , รถเข็นสำนักงานทั่วไป , รถเข็นทั่วไป