Model 741

รถเข็นอเนกประสงค์

ขนาด 60 x 90 x 90 เซนติเมตร
โครงทำด้วยสแตนเลสท่อกลม
ขนาด 1 นิ้ว (25 มิลลิเมตร)
ลูกซอยทำด้วยสแตนเลสท่อกลม
ขนาด 1/2 นิ้ว (12 มิลลิเมตร)
ประตูเปิด - ปิด แบบสวิง 1 ด้าน
พื้นปูด้วยแผ่นสแตนเลส
พับขึ้นรูปทำผิวแฮร์ไลน์
ติดล้อขนาด 4 นิ้ว แกนเกลียว
ล้อหมุนอิสระทั้ง 4 ล้อ
รับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัม
BACK
Model 303 AB5 Model 431 Model 434