Model 301
PL

รถเข็นเก็บจานหรือเศษวัสดุ
ชนิดทำด้วยแสตนเลส
โครงเป็นแสตนเลสกลมขนาด 25 M.M.
ขนาด 47 X 90 C.M.
พร้อมถังพลาสติกบรรจุ 26 แกลลอน
รับน้ำหนักได้ 200 ก.ก.
เคลื่อนย้ายสะดวกแข็งแรงทนทาน
ล้อ 4 นิ้ว หมุนอิสระทุกด้าน

สแตนเลส
ราคาพิเศษ 3,000 บาท

เหล็ก
ราคาพิเศษ 1,500 บาท