C รถเข็นแม่บ้าน , รถเข็นสำหรับแม่บ้าน , รถเข็นอุปกรณ์ทำความสะอาด
Model 301 A
รถเข็นอุปกรณ์ทำความสะอาด สำหรับแม่บ้าน
ขนาด 51 x 114 x 97 C.M.
โครงสร้างแข็งแรงชนิดทำด้วยพลาสติกแข็งอย่างดี
พร้อมถุงผ้าสีเหลืองสำหรับใส่เศษวัสดุต่าง ๆ
มีที่วางของ 3 ชั้น รับน้ำหนักได้ 150 kg.
ล้อ 4 ล้อ 2 ล้อหลังขนาด 5 นิ้ว 2 ล้อหน้าขนาด 3 นิ้ว
 
.


รถเข็นแม่บ้าน, รถเข็นสำหรับแม่บ้าน , รถเข็นทำความสะอาด , รถเข็นอุปกณ์ทำความสะอาด ,
รถเข็นทำความสะอาดพื้น , รถเข็นทำความสะอาด , รถเข็นทำความสะอาดทั่วไป ,