Model 434
PL
รถเข็นสำหรับห้องซักรีด
ขนาด 97 x 77 x 90 C.M.( ขอบด้านบน )
ขนาดด้านบน 97 x 77 C.M.
ขนาดด้านล่าง 77 x 57 C.M.
พื้นด้านล่าง เป็นแสตนเลสเต็มแผ่น
ขอบเป็นแสตนเลส กล่อง 38 M.M.
โครงหลักเป็นท่อกลม 1 นิ้ว ( 25 M.M.)
ลูกซอยย่อย 12 M.M.(ครึ่งนิ้ว)
ลูกซอยย่อยแนวนอน 5 M.M.
ประกอบด้วยการเชื่อมทั้งหมด ทำให้โครงสร้างแข็งแรงรับงานหนักได้ดี
ขนาดล้อ 5 นิ้ว
รับน้ำหนักได้ 300 ก.ก.

 
รถเข็นแม่บ้าน สำหรับงานซักรีด
 
Model 434 Model 425 Model 301


รถเข็นแม่บ้าน , รถเข็นแม่บ้านโรงแรม , รถเข็นแม่บ้านซักรีด , รถเข็นโรงแรม , รถเข็น