Model 296
รถเข็น สเตนเลส
ขนาด 55 X 55 X 135 C.M.
โครงทำด้วยท่อกลมสแตนเลสขนาด 25 mm.
โครงสร้างเข็งแรง เคลื่อนย้ายสะดวก
ขนาดล้อ 10 นิ้ว แบบเติมลม
รับน้ำหนักได้ 200 ก.ก.