เครื่องพับ ระบบ CNC
เป็นเครื่องพับขึ้นรูป ชนิดควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

เพื่มความแม่นยำในการกดพับโลหะ
การตั้งพับองศาเที่ยงตรงกว่าบบเดิม

การพับด้วยระบบ CNC เครื่องสามารถตั้งองค์ศา
ก่อนตัดได้เลย พร้อมควบคุมการพับ Step ต่อ
ไปได้เลย สะดวกและรวดเร็วมาก
ตั้ง Step การได้ 99 ครั้งต่อ 1 ชิ้นงาน
พับได้ ยาว 3000 M.M.
พับสแตนเลสได้หนา 4 M.M.
พับเหล็กได้หนา 6 M.M.

ตัวเครืองหนัก 6 ตัน
เครื่องตัดโลหะ ระบบไฮโดรลิค
เป็นเครื่องตัดประสิทธิภาพสูง
ความสามารถในการตัดกว้าง 3000 M.M.

การตัดโลหะ
สแตนเลส ตัดได้หนา 4 M.M.
เหล็ก ตัดได้หนา 6 M.M.
ฉากข้าง และฉากหลังเที่ยงตรงแม่นยำ
ตั้งระยะการตัดแต่ละครั้งได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ตัวเครืองหนัก 4 ตัน

เครื่องตัดมุม ระบบไฮโดลิค

เป็นตัดมุมโลหะ ความสามารถของ
การตัดโลหะ
สแตนเลส ตัดมุมได้หนา 4 M.M.
เหล็ก ตัดมุมได้หนา 6 M.M.
ทำให้การพับเข้ามุมสวยงาม ได้ฉากและองค์ศา
ตามที่เครื่องพับกำหนดไว้