Model 520

ชุดโต๊ะ - เก้าอี้
ขนาดโต๊ะ 75 x 230 x 80 เซนติเมตร
ขนาดเก้าอี้ 30 x 230 x 45 เซนติเมตร
Top โต๊ะและเก้าอี้ทำด้วยสแตนเลสพับขึ้นรูป
ทำผิวแฮร์ไลน์ (HL)
ขาโต๊ะและเก้าอี้ทำด้วยสแตนเลสท่อกลม
ขนาด 38 มิลลิเมตร
ขารับเก้าอี้ทำด้วยสแตนเลสท่อกลมดัดโค้ง
คานค้ำทำด้วยสแตนเลสท่อกลมขนาด 1 นิ้ว
(25 มิลลิเมตร)

 

 

 


Model 522
Model 523
Model 524

ติดตามผลงานได้ที่

https://www.facebook.com/CONNEXTHAI