Model 433
รถเข็นเอนกประสงค์
ขนาด 60 X 90 X 86 C.M.
พื้นเป็นแสตนเลสขึ้นรูป
มีขอบเป็นแนวตรงสวยงามทั้ง 4 ด้าน
ด้านจับเข็นเป็นแสตนเลสกลมขนาด 32 M.M.
ด้านข้างเป็นตะแกรงกันตกสูง 15 C.M.
ซึ่งทำด้วยเพลาแสตนเลสขนาด 6 M.M.
ล้อยางสีเทาอย่างดี ขนาด 5 นิ้ว
รับน้ำหนักได้ 300 ก.ก.  ติดตามผลงานได้ที่
https://www.facebook.com/CONNEXTHAI