Model 303 AF
รถเข็นแบบ 3 ชั้น มีราวกันตก
ขนาด 36 X 54 X 93 เซนติเมตร
(ความยาวไม่รวมแขนจับ)
มีราวกันตก 4 ด้าน ทั้ง 3 ชั้น
ราวแต่ละชั้นสูงห่างจากพื้น 6 เซนติเมตร
ทำด้วยเพลาสแตนเลสขนาด 4.5 มิลลิเมตร
ถาดแต่ละชั้นทำด้วยแผ่นสแตนเลสเงา (BA)
สวยงามมาก
โครงทำด้วยท่อกลมสแตนเลสขนาด 1 นิ้ว
ทุกชั้นมีราวกันตกทั้ง 4 ด้าน
ล้อยางสีเทาอย่างดี ขนาด 3 นิ้ว หมุนอิสระทั้ง 4 ล้อ
รับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม
รับงานหนักได้ดีเยี่ยม
ใช้สแตนเลสเกรด 304 ไม่ขึ้นสนิม

BACK