Model 522

ชุดโต๊ะ - เก้าอี้
ขนาดโต๊ะ 80 x 230 x 85 เซนติเมตร
ขนาดเก้าอี้ 30 x 230 x 45 เซนติเมตร
Top โต๊ะและเก้าอี้ทำด้วยแผ่นสแตนเลส
พับขึ้นรูป ทำผิวแฮร์ไลน์ (HL)
ขาโตีะและเก้าอี้ทำด้วยท่อกลมสแตนเลส
ขนาด 38 มิลลิเมตร
คานค้ำทำด้วยท่อกลมสแตนเลส
ขนาด 38 มิลลิเมตร

@
 
Model 520
Model 523
Model 524