Model 307
รถเข็นถาดวางแก้ว
ขนาด 51 X 60 X 85 เซนติเมตร (รวมด้ามจับ)
ขนาดถาด 51 x 51
เซนติเมตร
ชนิดทำด้วยแสตนเลส เกรด 304
โครงเสาทำด้ายแสตนเลสกลม ขนาด 25 มิลลิเมตร
เชื่อมเสาทั้ง 2 ต้น เพิ่มคานยึดระหว่างเสา
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวรถ
ล้อยางสีเทา อย่างดี ขนาด 5 นิ้ว 
รับน้ำหนักได้ 250
กิโลกรัม